ฟาร์มหนูแกสบี้ แดดดี้แดง (DaddyDang Cavy)

About

Daddy Dang Cavy

DaddyDang.com เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ / พัฒนาสายพันธ์ หนูเควี่ (Cavy) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ หนูแกสบี้ แต่ในต่างประเทศอาจจะเรียกว่า Guinea Pig ซึ่งทาง Daddy Dang Cavy เป็นฟาร์มมาตรฐานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็น อาหาร น้ำดื่ม สถานที่เลี้ยงที่มีความเหมาะสม เพื่อให้หนูแกสบี้ จากฟาร์ม Daddy Dang Cavy มีสุขภาพดี แข็งแรง และได้คุณภาพที่ดีที่สุด

DaddyDang.com

DaddyDang.com เริ่มต้นจาก คุณพิพัฒน์ ศุขพัฒน์ หรือ พ่อแดง ซึ่งเป็น คุณพ่อของคุณวิว เจ้าของฟาร์มเต่ายักษ์ Reptilehiso (http://www.reptilehiso.com) ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบ และมีความรักในสัตว์เลี้ยงทุกประเภทอยู่แล้ว ได้ไปเห็นความน่ารักของเจ้าหนูแกสบี้ (Cavy) จึงได้มีความสนใจ ศึกษาเพิ่มเติมจนถือกำเนิดเป็นฟาร์ม DaddyDang.com ฟาร์มเพาะพันธุ์ หนูเควี่ หรือ หนูแกสบี้ นั่นเอง

ty

DaddyDang.com เริ่มด้วยความรัก และต้องการพัฒนาการเลี้ยงหนูแกสบี้ (Cavy) ให้ดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาให้ได้หนูแกสบี้ (Cavy) ที่มีความสวยงาม สุขภาพแข็งแรง และแนะนำวิธีการเลี้ยงหนูแกสบี้ (Cavy) อย่างถูกวิธี