ฟาร์มหนูแกสบี้ แดดดี้แดง (DaddyDang Cavy)
Home > Roborovski Hamster : หนูโรโบพาย > Dwarf Hamsters แฮมสเตอร์แคระ Roborovski Hamster

Dwarf Hamsters แฮมสเตอร์แคระ Roborovski Hamster

hamster_info

Dwarf Hamsters แฮมสเตอร์แคระ Roborovski Hamster

เพื่อให้เข้าใจนิสัย บุคลิก สัญชาตญาณ และความต้องการต่างๆของแฮมสเตอร์ได้ดีขึ้น เราต้องเรียนรู้ก่อนว่า แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ชนิดไหน แฮมสเตอร์แคระ Dwarf Hamsters เป็นสัตว์จำพวกหนู ซึ่งมีความหลากหลายและมีจำนวนมากที่สุด ในสปีชีส์ต่างๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ในบรรดาสัตว์จำพวกหนูกว่า 1000 สปีชี่ส์ แฮมสเตอร์แคระถูกใจคนมากที่สุด เนื่องจากเสน่ห์และความน่าสนใจของมัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มันกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกศึกษามากที่สุด

สัตว์จำพวกหนูถูกแบ่งตามลักษณะทางสรีระ ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างกระดูกและฟัน ถิ่นกำเนิดและการดำรงชีวิต สัตว์จำพวกหนูทุกชนิดจะมีฟันด้านหน้า ด้านบน 2 ซี่ และด้านล่าง 2 ซี่ การงอกของฟันแทะจะเกิดขึ้นที่รากฟัน และต่อเนื่องไปตลอดชีวิตของสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันยาวเกินไป หนูแฮมสเตอร์จะใช้ฟันของมันเคี้ยวและบดวัสดุแข็งแข็งอยู่เสมอ พฤติกรรมนี้ทำให้ฟันกร่อนลงจนมีความยาวที่เหมาะสมและใช้งานได้ การรับฟันหน้าอยู่เสมอยังช่วยให้พื้นผิวมีความคมอีกด้วย

สัตว์จำพวกหนูไม่มีเขี้ยวหรือฟันก่อนฟันกราม ดังนั้นจึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฟันหน้ากับฟันกราม ฟันกรามถูกใช้เพื่อบดอาหารแข็งเช่นเมล็ดพืช มันมีรูปแบบของพื้นผิวที่มีความพิเศษ ซึ่งเมื่อรวมกับการจัดเรียงตัวของฟันและโครงสร้าง ของขากรรไกรแล้ว ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะได้ว่า สัตว์จำพวกหนูสปีชีต่างๆมีวิวัฒนาการมาอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหน

 

DaddyDang.com
อยากเลี้ยงหนูแกสบี้ ต้องมาที่ DaddyDang

You may also like
ครั้งแรกในไทย !! งานประกวดหนู Hamster Roborovski (โรโบพาย)
ภาพหาชมยาก มาดู “หนูแฮมสเตอร์โรโบรอฟสกี้” ออกลูก !!
hamster_roborovski
มาทำความรู้จักแฮมสเตอร์แคระ โรโบรอฟสกี้แฮมสเตอร์ Roborovski Hamster